Moure-ns pel món públic. Desfent-ne l’entrellat

El passat dijous 29 de maig va tenir lloc el primer taller del cicle “Participar per transformar. Com fer-ho?” L’objectiu d’aquesta primera sessió era donar a conèixer l’entramat administratiu i competencial pel qual el ciutadà s’ha de moure per fer efectiu el seu dret a participar en la cosa pública. Aina Tejero, la moderadora del taller, s’hi referí amb l’expressió “gàbia de ferro” del sociòleg Max Weber, metàfora de la situació que ens trobem molts de nosaltres quan ens relacionem amb les administracions públiques i no es compleixen les nostres expectatives per la seva complexitat i burocràcia. Quins és, doncs, l’entramat administratiu des del punt de vista dels menorquins? Quina administració és competent de què?

JoanPer aquest fet, l’estructura administrativa actual ha estat objecte de crítiques des de diversos sectors de la societat amb la voluntat de fer-la més racional, simple i àgil. Evidentment, les propostes per assolir aquest propòsit són diverses i apunten en diferents direccions, i només una d’aquestes és la que es vol proposar dur a terme l’actual equip de govern espanyol, l’anomenada reforma de les administracions local. Quines conseqüències socials tindrà? I serà realment útil per racionalitzar, simplificar i agilitzar les administracions públiques?

mateuDonem respostes en la següent ressenya.

Moure’ns pel món públic. Desfent-ne l’entrellat (ressenya)