Assemblea Constituent

El Fòrum d’Entitats del Tercer Sector de Menorca comença una nova etapa en la seva Assemblea Constituent, que tindrà lloc el dissabte 30 d’abril de les 10:30 a les 12:30 a la seu del Centre d’Estudis Locals d’Alaior.

Aquesta Assemblea Constituent respon als acords aprovats en la darrera Assemblea General, en la qual es va decidir dotar de formalitat jurídica al Fòrum ETS Menorca. Això suposa un canvi en l’acció estratègic que ens ha de permetre obtenir més força amb l’ànim de promoure la vivesa del teixit associatiu menorquí. Amb aquest objectiu, es va constituir un grup de treball per fer realitat els acords presos amb membres de diferents entitats que participen del Fòrum: Iñaki Cucarella del Directori d’ENL de Menorca; Joan Florit del GOB Menorca; Borja Pellejero del Centre d’Estudis Locals; Gonçal Seguí de l’Associació de Veïns des Castell; i Juanjo Villalonga de la ONCE. El grup va presentar una primera proposta d’estatuts, la qual es va enviar a les entitats de Menorca perquè fessin les esmenes oportunes. Després d’haver-les incorporades en un nou redactat, s’ha convocat l’Assemblea Constituent per donar inici a la formalitat jurídica del Fòrum ETS Menorca.

En l’Assemblea Constituent es donarà lectura de la proposta d’estatuts, per valorar-la conjuntament i introduir-hi les darreres modificacions que es considerin pertinents. Un cop aprovat els estatuts per majoria simple dels assistents, les entitats que vulguin firmaran l’acta fundacional del Fòrum ETS Menorca que, perquè sigui vàlid, han de ser un mínim de tres. Finalment, es formarà una junta provisional que actuarà fins a la propera Assemblea General. Després de l’Assemblea Constituent, iniciarem els tràmits necessaris per al registre del Fòrum ETS Menorca.

Les entitats interessades en participar-hi, convé que llegeixin els documents que disposam a continuació: la proposta d’estatuts, l’ordre del dia, el reglament de funcionament de l’Assemblea General i l’autorització del representant de l’entitat (necessari per a la firma de l’acta fundacional).

Estatuts Fòrum ETS Menorca

Ordre del dia

Reglament de Funcionament de l’Assemblea

Autorització del representant de l’entitat

AUTORITZACIÓ REPRESENTANT ENTITAT

Demanam a les entitats interessades que confirmeu assistència a efectes d’organització, i que per qualsevol qüestió no dubteu en contactar-nos a través de la nostra adreça electrònica: forumetsmenorca@gmail.com.

Esperem comptar amb la vostra participació en aquesta il·lusionant etapa que encetam en el Fòrum ETS Menorca!