Assemblea General 2016

El dissabte 12 de novembre va tenir lloc l’Assemblea General del Fòrum ETS Menorca a Son Putxet. Hi van participar 10 entitats, les quals van aprovar la possible adhesió de quatre noves entitats: Federació de Pares i Mares d’Alumnes, Entre Pobles, Federació d’Associacions de Veïns i Cooperativa del Camp.

L’Assemblea va donar vistiplau al reglament de règim intern, el codi ètic, la memòria d’activitats i els pressupostos per al 2017. Com a accions a desenvolupar per al 2017, es va acordar continuar amb el taller educatiu “M’encanta cooperar en el meu poble”, dirigits a grups de 5è de primària i de 2n i 4t d’ESO, així com iniciar una experiència d’aprenentatge i servei. Des del Fòrum tenim clar que el futur de Menorca recau en els infants i els joves d’avui i que hem d’esmerçar esforços per crear programes educatius basats en els valors cívics i de la solidaritat. També es va considerar interessant organitzar una Mostra d’Entitats del Tercer Sector i de l’Economia Social, que doni a conèixer la tasca que realitzen les entitats i sensibilitzar la ciutadania sobre les causes en les quals treballen. Una tercera línia de treball és la participació Fòrum en espais de participació ciutadana, com a mitjà eficient de representació de les veus de les entitats del tercer sector en aquests espais de deliberació  Finalment, també s’iniciarà la redacció d’un projecte que ens permeti conèixer l’estat de les associacions, realitzar accions formatives en base a les mancances detectades i crear canals de comunicació propis que fomentin la participació ciutadana.

Per dur a terme aquestes accions, es manté l’organització ja existent: continuen el grup de treball d’educació no formal i l’associació Mercat Social Illes Balears, i es ratifica la continuïtat de la junta directiva formada per: presidència d’Antoni Aguiló (Fra Roger Gastronomia), vicepresidència de Raquel Hernández (Càritas Menorca), secretaria de Borja Pellejero (Fòrum 3r Mil·lenni), tresoreria de Juanjo Villalonga (ONCE), i vocalies de Núria Llabrés (Veterinaris Sense Fronteres) i Cristòfol Mascaró (GOB, substituint a Iñaki Cucarella).

Volem agrair a Iñaki Cucarella la bona tasca realitzada en el Fòrum durant uns quatre anys, que es desvincula de l’entitat per motius personals. Li volem desitjar ventura en la seva vida i reiterar que sempre trobarà uns amics al Fòrum. Gràcies, Iñaki.