Comunicat: Assemblea 2024

IX ASSEMBLEA DEL FÒRUM DEL TERCER SECTOR

L’Assemblea General anual del Fòrum ETS Menorca 2024 (Fòrum d’Entitats del Tercer Sector de Menorca) ha comptat amb la participació de 12 entitats membre, on s’han abordat temes crucials per al desenvolupament i la consolidació de l’activitat de l’associació, després de la retallada del 70% en els últims pressupostos del CIMe.

Durant la trobada s’ha presentat la memòria del 2023, en la qual s’han revisat les activitats dutes a terme durant l’any anterior, marcades en les línies del pla d’acció d’aquest any, i s’han repassat, amb detall, els comptes corresponents a aquest període.

El pressupost proposat per a l’any en curs s’ha aprovat per unanimitat, juntament amb les activitats planificades i que es consideren prioritàries per enfortir el Tercer Sector i el seu impacte, davant la situació actual de falta de pressupost. Així, el Pla d’Acció 2024 aprovat vol reforçar la comunicació en xarxes socials, confirma l’organització de la Mostra d’Entitats, que enguany veurà la seva novena edició, i manté l’accent en oferir formació a entitats.

També s’ha dut a terme el procés de renovació de càrrecs de vicepresidència i tresoreria, fonamentals per a la gestió i transparència de l’organització. La vicepresidència, que fins ara requeia en Càritas, passa a ser de l’Associació d’Educació d’Adults de Menorca, mentre que la tresoreria que gestionava GOB Menorca, a partir d’ara estarà a càrrec de Menorca Preservation. Càritas i el GOB es mantenen a la Junta com a vocals. La resta de càrrecs i vocalies queden de la següent manera: Justícia Alimentària a la presidència, Som Energia a la secretaria i vocalies de la Once, la Federació d’Associacions de Veïns, l’Associació Voluntariat Camins i Jaciments i l’Associació Es Músics.

També s’ha pogut donar la benvinguda a noves entitats que se sumen al Fòrum ETS Menorca, contribuint així al creixement i diversitat del Tercer Sector de la nostra illa: Associació d’Educació d’Adults de Menorca, Potala Hospice, Associació de casetes de vorera de Menorca, Voluntariat de camins i jaciments i Posidònia Menorca.L’Assemblea del Fòrum del Tercer Sector posa de manifest la importància del treball conjunt i la col·laboració entre organitzacions per a promoure el desenvolupament social, l’equitat i l’equilibri entre les persones i el seu entorn

Deixa un comentari