Comunicat Fòrum ETS Menorca: Crida del Tercer Sector

Crida de la Plataforma del Tercer Sector

Des del Fòrum ETS Menorca ens volem sumar a la crida de la Plataforma del Tercer Sector (PTS) a les Administracions públiques reclamant la necessitat de protegir, especialment, a les persones en risc d’exclusió social davant el coronavirus i que les tinguin en compte a l’hora de desenvolupar plans de xoc econòmics, laborals i sanitaris.

En paraules del president de la PTS, Luciano Poyato, “no tothom té accés a un habitatge on poder aïllar-se i protegir-se, i no tothom compta amb els mitjans necessaris per fer front a aquesta crisi”. D’aquí la urgència de dotar de la màxima protecció als col·lectius més vulnerables (majors, immigrants, menors tutelats, persones pobres, persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social, treballadors amb ocupacions precàries, etc.) que garanteixin la seva salut i el seu benestar.

Hem de tenir present i prendre consciència que el Covid-19 és un problema de tothom. Cal lluitar contra l’individualisme i apel·lar a la responsabilitat i solidaritat, perquè els efectes que produirà aquesta crisi poden ser devastadors.

Gràcies

També ens unim a la ciutadania en el reconeixement al personal sanitari, de serveis bàsics i d’administracions, que estan a primera fila en la resposta a aquesta crisi sanitària.

Un reconeixement, i molt especial, a entitats i a persones voluntàries, que formen part de  la nostra família del Tercer Sector, per la seva feina i solidaritat en aquests moments difícils. Gràcies per continuar al peu del canó.

Us encoratgem a fer cas de les recomanacions decretades per les autoritats sanitàries i, en la mesura del possible, a seguir la iniciativa #JoEmQuedoACasa #YoMeQuedoEnCasa.

#EsteVirusLoParamosUnidos #JoEmQuedoACasa #YoMeQuedoEnCasa #NoNosOlvidemosDeLosÚltimos

Fòrum d’Entitats del Tercer Sector de Menorca