COMUNICAT

Preocupació pel poc suport a les entitats sense ànim de lucre

El Fòrum d’Entitats del Tercer Sector de Menorca, entitat compromesa amb la promoció de l’associacionisme i el voluntariat a Menorca, es veu obligat a expressar la seva profunda preocupació i descontent davant la retallada, de gairebé un 70%, del suport que rebia per part del Consell Insular de Menorca, tal com es reflecteix al pressupost per a 2024 d’aquesta administració.

El Tercer Sector està conformat per associacions, organitzacions i altres entitats sense ànim de lucre, majoritàriament formades per persones voluntàries. Aquests col·lectius juguen un paper crucial en la comunitat, abordant problemàtiques que poden passar desapercebudes per altres sectors públics o privats i arribant, moltes vegades, on no arriben les institucions públiques.

No entenem que, davant l’actual situació de creixement en el pressupost, una organització de tercer nivell com el Fòrum, que representa actualment 50 entitats que treballen en diferents àmbits i realitats, a més d’empreses de l’economia social i cooperatives, vegi reduït el seu suport.

Preocupa profundament, també, la falta d’interès per part del Consell Insular a conèixer a fons el treball que aquest Fòrum realitza, ja que des de juliol de 2023 s’ha intentat programar una reunió amb Presidència, que fins a dia d’avui segueix sense resposta.

El Fòrum creu fermament en la construcció de ponts i en les col·laboracions que permetin treballar conjuntament per abordar els desafiaments que tenen davant les associacions i les entitats, grans i petites, que no són altres que els reptes que ha d’afrontar tota la societat en el seu conjunt. La feina del Fòrum és donar suport a cadascuna d’aquestes entitats en temes estratègics, de formació i de difusió, que són necessaris per al bon funcionament del ric teixit associatiu menorquí.

Convidam al president de la primera institució pública menorquina a participar activament en un diàleg que permeti comprendre la importància d’aquesta iniciativa i a definir polítiques de participació ciutadana de la mà de la gent que hi treballa diàriament.

Núria Llabrés Prat

Presidenta del Fòrum ETS Menorca

Deixa un comentari