Conclusions trobada coordinació Son Putxet 2014

El passat dissabte 8 de novembre de 2014 les entitats que conformen el Fòrum ETS Menorca es van reunir per a treballar en xarxa i participar activament en la evaluació de les activitats dutes a terme durant l’any 2014 i l’elaboració de propostes per al 2015.

Amb molt de ganes i de il.lusió les entitats que conforman el Fòrum ETS Menorca – Càritas Menorca, GOB Menorca, ONCE, GeoInnova, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca Menorca (PAH), Directori d’Entitats No Lucratives, Fòrum 3er Mil.leni, S’ull de Sol i Cooperativa San Crispin – van debatre i evaluar les activitats dutes a terme durant l’any 2014 en les diferents àrees de treball.

Després de una presentació de la jornada i el programa a seguir, es va fer un resum de les conclusions de la II Trobada de Coordinació de l’any 2013.

A continuació, les diferents comissions de treball van exposar les activitats i accions desenvolupades durant l’any 2014.

La Comissió d’Organització Interna i Sensibilització va començar la seua exposició, feta per David Martinez (GeoInnova), on va explicar les activitats realitzades durant tot l’any. Destaca l’organització de la II Mostra d’Entitats de Menorca, celebrada a Es Mercadal, al mes d’octubre, a més de la millora de la pàgina web i l’augment de la presència del Fòrum tant a les xarxes socials com als medis de comunicació, amb aparicions tant en premsa escrita (Es Diari Menorca), com televisió (IB3) i ràdio (SER, COPE i Onda cero).

DESCARREGAR LA PRESENTACIÓ COMPLETA DE LA COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ INTERNA

trobada-coordinacio.2014
Presentació de les activitats de le comissión del Fòrum ETS Menorca a la trobada de coordinació d’entitats 2014

N’Anselm Barber (Fòrum Tercer Mil.leni), representant de la Comissió d’Educació No Formal va ser el següent en explicar les activitats desenvolupades durant l’any, destacant la participació en el grup del Pacte per l’Educació, així com l’experiència de l’aplicació de la Unitat Didàctica d’Associacionisme i Tercer sector a les escoles de Menorca, i la valoració del Cicle de Tallers per a la Participació Ciutadana cel.lebrats entre els mesos de maig i juny.

Després d’un merescut coffee-break amb cafe de comerç just, oferit desinteresadament per Càritas Menorca, en Toni Aguiló (Cooperativa San Cripsin) i na Gemma Casas (Càritas Menorca), en representació de la Comissió d’Economia Social van reprendre la jornada, explicant les tasques fetes dins el grup de feina de creació del Mercat Social a les Balears, així com la situació del grup i la disponibilitat per a seguir fent feina durant l’any 2015.

A continuació, Joan Florit (GOB Menorca) i Juanjo Villalonga (ONCE), en representació de la Comissió de Governança va exposar els resultats de les reunions celebrades amb el Consell Insular de Menorca sobre la Llei de subvencions a les entitats, per a establir criteris en l’el.laboració de l’inexistent Plà de Subvencions a nivell de Menorca.

Després es va discutir sobre com millorar l’organització dels grups de treball dins el Fòrum ETS Menorca, per a ser més eficients i fomentar la comunicació entre els diferents grups, i es va debatre sobre el paper del Fòrum ETS Menorca davant de reivindicacions socials puntuals que puguin ser demandades per les entitats participants.

Abans de fer el dinar conjunt, Iñaki va fer la presentació i estat del directori d’entitats no lucratives, informant que el desenvolupament de la pàgina web està al 80% i queda només terminar detalls per a poder publicar la web i fer difusió.

DESCARREGAR LA PRESENTACIÓ DEL DIRECTORI D’ENTITATS NO LUCRATIVES DE MENORCA

trobada-coordinacio-2014
Presentació del Directori d’Entitats No Lucratives a la III Trobada de Coordinació d’Entitats 2014

Després d’agafar forçes al dinar compartit al porxe de Son Putxet de Dalt, es va reprendre la trobada amb les propostes d’activitats dels grups de treball del Fòrum ETS per al 2015.

N’Aina Tejero (Fòrum ETS Menorca) es va encarregar amb una dinàmica de grup, de revisar les diferents propostes per cada àrea de treball. Com a punts concrets, es va decidir que hi hagui un representant de cada grup de treball encarregat de passar l’informació a la resta de grups de les reunions, com a organització interna, continuar amb la Mostra d’Entitats, pèro reformulant els objectius, organitzar una mesa redona amb polítics per a debatre públicament les subvencions públiques amb les entitats e iniciar un debat intern sobre la necessitat de tenir entitat jurídica el Fòrum ETS Menorca i les accions a fer en relació a denúncies públiques en temes que afecten a les entitats o les reivindicacions del sector.

trobada-coordinacio-2014
Propostes de treball per al 2015 del Fòrum ETS Menorca

Des del Fòrum ETS Menorca agraïm sincerament la participació de totes les entitats assistents, i feim una cridada a la participació de la resta d’entitats de Menorca en aquest espai obert, on es persigueix l’enfortiment de les entitats i la col.laboració per a lograr la transformació social cada vegada més necessària a l’actualitat.