Cooperatives, el futur del treball al segle XXI

La jornada de innovació i cooperativisme organitzada pel Fòrum d’entitats del tercer sector de Menorca i UCTAIB, aquest cap de setmana, mostrà les claus del futur de d’economia social posant per davant a les persones.

La jornada fou oberta per l’alcaldessa de Maó, Conxa Juanola, juntament amb na Malena Riudavets, presidenta de UCTAIB i Antoni Aguiló, president del Fòrum ETS Menorca. Posteriorment, Juan Antonio Pedreño, president de COCETA, CEPES i de Social Economy Europe, va oferir una conferència mostrant una panoràmica de la situació actual del cooperativisme i les claus de futur, perquè l’economia no passi per damunt de les persones sinó que siguin aquestes els principals actors de l’empresa. En aquest marc, explicà les diferents formes d’organització de l’economia social, entre elles, la cooperativa com a model per a crear sinergies I una redistribució més equitativa de la riquesa i la innovació. Remarcà que la cooperativa és un model òptim pels emprenedors i que no se’n creen més pel seu desconeixement.

La forma cooperativa és una gran desconeguda per la majoria d’empreses i professionals, motiu pel qual fa una crida a donar a conèixer les seves bondats, tant des del sector educatiu com des de les administracions públiques. La cooperativa és l’empresa en la qual les persones segueixen sent persones i on tothom participa del projecte comú.

Posteriorment, es presentaren dues iniciatives. En primer lloc, la recent creada MenorcaLab primera cooperativa de serveis de les Illes Balears, a càrrec de Carlos Santamaria qui va fer un anàlisi de l’economia a Menorca, el projecte de Coworking La Fabrica i els reptes de futur. Llavors, Perfecto Alonso explicà el programa Aracoop, un programa marc de cooperació público-privada promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb la participació de la Confederació i les Federacions de Cooperatives i La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, i la col·laboració de més de 100 institucions públiques i privades implicades en la creació i creixement d’empreses de l’economia social.

Finalment, el Conseller d’ocupació, projecció econòmica, joventut i esports del Consell insular de Menorca, Miquel Company, va concloure l’acte mostrant el seu recolzament a totes les iniciatives d’economia social per a fer una societat més justa i equitativa.

Una de les línies de feina que s’ha marcat el Fòrum ETS Menorca, és el suport i la promoció de l’Economia Social i Solidària, en aquest marc s’han organitzat durant el 2017 dues jornades informatives i continuarem treballant pel reconeixement d’aquesta “altra” economia que es centra en la protecció de l’entorn i en la promoció de les persones.
També agraïm a tots el ponents que en van acompanyar i molt especialment a les entitats que van col·laborar en fer possible aquesta trobada, Consell Insular de Menorca, Ajuntament de Maó i Conselleria de treball, comerç i industria del CAIB.