EL CENTRE D’ESTUDIS LOCAL (CEL), UNA ENTITAT AMB HISTÒRIA I CONEIXEMENT LOCAL

A l’espai radiofònic dins el programa HOY POR HOY de Ràdio Menorca – La Ser , en Lluís Soler aquest 30 de maig va entrevistar a n’Ansel Barber, membre de l’entitat CEL.

El Centre d’Estudis Local d’Alaior és una associació que va néixer el 20 d’abril del 2000 en el si del Fòrum 3r Mil·lenni, entitat associada a la Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO i que té per objectiu fer de la cultura i la participació ciutadana els instruments per construir intel·ligència comunitària.

Aquesta secció del Fòrum 3r Mil·lenni es va crear amb la intenció d’ampliar l’oferta cultural a Alaior, però també a la resta de l’illa, davant les mancances detectades tant en l’àmbit intel·lectual com en el social.

Per tal d’actuar en aquest sentit, els membres del CEL es van plantejar treballar en quatre aspectes molt concrets: el patrimoni cultural, la difusió de la cultura, el suport científic a l’acció comunitària i l’arrelament comunitari dels ciutadans. L’associació treballa dia a dia per assolir aquests objectius;

– Fomentar la història local, globalment o fent estudis puntuals. 

– Potenciar la recollida, el dipòsit, la catalogació, la restauració i l’exposició dels materials etnogràfics i documentals que els alaiorencs vulguin cedir al Centre d’Estudis Locals d’Alaior.

– Promoure la recuperació i habilitació d’espais patrimonials per als alaiorencs i els menorquins en general: alzinars, molins, etc.

Sense dubte una entitat que a pesar de la manca de recursos econòmics i humans lluita dia rere dia per aconseguir una societat menorquina més compromesa amb el teixit associatiu.

A l’entrevista es repassen més detalls de l’Associació. Voleu saber-ne més? Escoltau l’entrevista!

Un cop més, el nostre més sincer agarïment als clients de l’Estalvi Ètic de Colonya Caixa Pollença que fan possible aquest espai de ràdio, amb el qual seguim viatjant pel teixit associatiu de Menorca.

Deixa un comentari