El Fòrum ETS Menorca, amb el #Compromís2020 #FreePlastic

El Fòrum ETS Menorca, amb el #Compromís2020

Les últimes dades que ens arriben de la Comissió Europea constaten que dels 25,8 milions de tones de residus plàstics que generem a Europa, menys del 30% són recollits per a reciclar. A més, a la UE entre 150.000 i 500.000 tones de residus de plàstic acaben cada any al mar.

El GOB continua amb la campanya impulsada entre organitzacions ciutadanes per tal que, quan s’organitzin festes, no s’emprin materials de plàstic d’un sol ús. Aquests materials d’escassa vida útil, necessiten moltíssims d’anys per desaparèixer de la natura, de manera que s’acaben convertint en un residu tremendament problemàtic.