El Fòrum ETS Menorca amb el Dia Mundial del Medi Ambient

Una sola Terra és el lema del Dia Mundial del Medi Ambient 2022, que organitza l’ONU. En paraules seves, la Terra s’enfronta a una triple emergència planetària:

-El clima s’escalfa a un ritme massa ràpid perquè les persones i la natura s’hi adaptin.

-La pèrdua d’hàbitat i altres pressions sobre el medi natural fan que un milió d’espècies estiguin en perill d’extinció.
-La contaminació segueix en augment enverinant la nostra aigua, terra i aire.

Segueix dient que sortir d’aquest atzucac implica transformar les nostres economies i societats per a fer-les més inclusives, més justes i més respectuoses amb els processos naturals. Hem de passar de danyar el planeta a curar-lo. La bona notícia és que les solucions i la tecnologia existeixen i cada vegada són més assequibles.

El medi ambient és l’escenari de les nostres vides. De la seva conservació en depèn la nostra salut i benestar, i la sostenibilitat de la nostra economia. L’aire que respiram, l’aigua que bevem, els aliments i tants d’altres recursos que consumim estan lligats a mantenir el bon estat dels ecosistemes. Pel contrari, el seu deteriorament està provocant ja avui en dia patiment social, com l’encariment de productes bàsics, migracions degudes a catàstrofes naturals o conflictes pel control de matèries primeres.

La responsabilitat de revertir l’actual tendència suïcida no és només de les administracions públiques, sinó sobretot també de les empreses, grosses i petites, que han d’incorporar els principis de l’economia social a l’hora d’avaluar els seus resultats. La simple rendibilitat econòmica d’una activitat no pot justificar-la. S’ha de contemplar també el seu impacte sobre el medi ambient i els beneficis per a la societat.

Totes les persones, habitants d’aquest planeta, hem d’adoptar aptituds solidàries de respecte amb el medi i amb la resta de la societat. Hem de revisar la nostra manera de viure, contribuint a la solució, consumint de manera responsable, triant els productes que millor ajudin al nostre entorn social i ambiental, reduint i reciclant els residus, o col·laborant amb les entitats que treballen pel nostre planeta.

Fòrum d’Entitats del Tercer Sector de Menorca

Deixa un comentari