El Fòrum ETS Menorca canvia la seva imatge

Ens hem renovat. Després de la constitució formal del Fòrum ETS Menorca, com a entitat de tercer nivell, es va prendre la decisió en assemblea general, de renovar la imatge i el logo aprofitant aquesta nova etapa que iniciem.

Tenint en compte els més de 20 anys de marxa de les entitats de Menorca, no pretenem oblidar el nostre camí, ja recorregut, per això el nou logo mantindrà els colors, però no la imatge o la tipografia.

Amb aquest canvi també pretenem adaptar-nos a les noves tecnologies i a les realitats i reptes que ens imposen els nous sistemes de comunicació.

Hem comptat amb el dissenyador, Tomàs Orell, persona molt afí a entitats del tercer sector i ja coneixedor del treball amb altres entitats d’implicació social, en aquest disseny Tomàs comparteix amb nosaltres la idea del nostre treball en xarxa, formant part d’un mateix arbre, també representa la realitat de les entitats menorquines, que encara que siguin de diferents mides o colors, tots som part essencial de la societat.

Sota aquest nou paraigua esperem sentir-nos tots identificats i que la ciutadania també ens identifiqui com una base important de la participació i representació de la societat.