#FentXarxa, el Tercer Sector davant la crisi de la COVID-19 – COMUNICAT

El Fòrum d’Entitats del Tercer Sector de Menorca s’uneix al clam per minimitzar la ferida social i econòmica que dibuixa l’expansió de la COVID-19. Sabem que estem vivint en l’excepcionalitat i que els efectes de la pandèmia, encara força imprevisibles, arribaran a tots els racons de la societat i, segurament, arreu del planeta. Però, com en totes les crisis, hi ha col·lectius més vulnerables, sectors fràgils exposats a patir amb més cruesa les conseqüències negatives de la situació. La resposta del conjunt de la societat i de les administracions públiques per protegir aquests col·lectius marca la diferència entre tenir davant un panorama difícil o haver-nos d’enfrontar a un panorama desolador.

És evident que ens toca analitzar amb profunditat la situació de les entitats sense ànim de lucre a l’illa. El teixit associatiu menorquí és divers i, per tant, convé estudiar amb cura com se’n veurà afectat en la seva diversitat. Però també és evident que la pandèmia ha tornat a posar en primera línia que l’organització de la societat civil, de la seva solidaritat i del seu voluntarisme, és clau en la construcció i el manteniment d’una societat justa i igualitària que no deixi ningú enrere. El paper que estan jugant actualment les entitats de caràcter social i d’acompanyament a les persones està fora de qualsevol dubte, com també ho està que una societat sense entitats culturals, educatives, ambientals o esportives és una societat empobrida i deshumanitzada; no només ens fa pitjor persones, sinó que ens afebleix com a conjunt. És responsabilitat de tots i totes assegurar que les entitats seran reconegudes i estalonades com es mereixen.

Alhora, creiem que és un bon moment per a la reflexió. Des de la seva creació, les entitats que integram el Fòrum ETS –com abans des del Fòrum d’ONG– hem apostat pel treball en xarxa i cooperatiu. Les associacions compartim objectius, problemàtiques, dinàmiques i necessitats, i fer feina en el conjunt ens ajuda individualment i ens potencia, precisament, com a conjunt. Una xarxa més organitzada ens permet donar una millor resposta a qualsevol eventualitat, ja sigui proporcionant ajudes materials, logística, personal voluntari o, també, fent propostes lúdiques. Més que mai, hem de seguir fent feina en la cohesió, interrelació i enfortiment del teixit associatiu, perquè el potencial de les associacions sense ànim de lucre és sempre, i també en situacions de crisi, un pilar sobre el qual descansa el benestar col·lectiu.

Des de l’agraïment als professionals i al voluntariat que estan treballant en el control de la pandèmia, en l’abastiment de tot allò essencial i en tenir cura de les persones que ho necessiten, el Fòrum ETS Menorca fa una crida al compromís de la ciutadania i de totes les iniciatives públiques i privades per contribuir a protegir el teixit associatiu i, amb ell, a tots nosaltres.