Fins sempre, Antoni Carreras

Volem tenir un record públic a la memòria d’Antoni Carreras, una de les persones que més ha aportat al món associatiu de Menorca. Des de la seva responsabilitat a Càritas, va impulsar projectes molt rellevants. Sabia captar les oportunitats, analitzar la seva viabilitat, estructurar equips i entregar l’entusiasme necessari per donar energia a la resta. Sabia combinar les utopies amb el realisme i els valors morals amb els balanços. Va ser un dels creadors del Fòrum d’ONG de Menorca, des del qual ha evolucionat l’actual Fòrum d’Entitats del Tercer Sector. Aquesta illa li deu molt.

Deixa un comentari