Formació

Què?

Organitzam formacions adreçades a les entitats i a totes les persones que hi estan vinculades. Són cursos i tallers que responen a les mancances o preocupacions del dia a dia del teixit associatiu.

Per què?

Fem feina amb el convenciment que formació és empoderament. És molt difícil que totes les entitats tinguin capacitat per organitzar individualment les formacions que els fan falta. Des del Fòrum ETS Menorca fem aquesta tasca de “mancomunar serveis” perquè tothom tingui accés als coneixements que ajuden que el dia a dia funcioni molt millor.

Qui?

El gruix principal de formacions va dirigit a totes les entitats de Menorca, ja siguin les persones associades, les persones que hi treballen o les persones que hi fan voluntariat. En alguns casos puntuals, estan reservades a les entitats adherides, la qual cosa està sempre indicada a la cartelleria i als materials de difusió.

Com?

Adaptam el format a les particularitats del curs i a la situació del moment. Realitzam formacions en línea i formacions presencials i les anunciam als mitjans de comunicació, a les xarxes socials, a la pàgina web i per correu electrònic.

Quan?

Sempre que és possible! I, a més, combinam les nostres formacions amb la difusió de totes les que organitzen altres entitats o administracions públiques que consideram que poden ser d’utilitat al teixit associatiu.

I també som a escoles i instituts!

El Fòrum ETS Menorca participa al programa Salut Jove i Cultura del Consell Insular, que posa a disposició dels centres escolars de l’illa una àmplia oferta de tallers que contribueixen a transmetre valors de vida saludable, tant a nivell físic, com psíquic i social.

El taller que impartim, “M’encanta cooperar amb el meu poble”,  introdueix a l’alumnat el dret i la responsabilitat que tenim com a ciutadans de participar en la vida pública per millorar les condicions de vida de la comunitat. Posam en valor la via associativa com a mitjà de sociabilitat de l’individu i d’intervenció en els assumptes col·lectius.

Darreres formacions