Educació no formal i voluntariat


El grup d’educació no formal i voluntariat té per missió:

  • Establir sinergies amb entitats educatives, centres educatius i administracions públiques per crear programes educatius estables sobre associacionisme i participació ciutadana.
  • Clarificar la tasca social del voluntariat per evitar situacions en les qual se’n faci un mal ús, així com promoure el seu reconeixement social.

Les entitats que hi participen són:

  • Centre d’Estudis Locals
  • Creu Roja
  • Entre Pobles

Si vols participar-hi contacte amb forumetsmenorca@gmail.com

Share