Programa de la trobada d’entitats a Son Putxet de Baix 2013

Totes les entitats sense ànim de lucre de Menorca interessades en conèixer, aportar o participar del treball en xarxa en el marc del Fòrum d’Entitats del Tercer Sector de Menorca, estan convidades a participar en la trobada d’entitats del dissabte 30 de novembre de les 9:30 a les 18:30 a Son Putxet de Baix. L’hora de trobada serà a les 9h. Us demanam que confirmeu assistència abans del dissabte 23 enviant un correu electrònic a forumetsmenorca@gmail.com. Per pagar el lloguer de la casa, cada persona haurà d’aportar 5 euros.

Jornada de Son Putxet 2012

L’objectiu de la jornada és establir les línies de treball-accions del Fòrum per a aquest any i la manera d’organitzar-nos per dur-les a terme.  Amb aquesta finalitat, les activitats que es plantegen el matí estan enfocades a coneixer-nos millor els uns amb els altres, compartir les nostres inquietuds, prendre consciència de la nostra tasca en la societat i conèixer altres experiències. D’aquesta manera, creiem que tindrem més elements per tenir el capvespre un debat fructífer que defineixi les accions que podem fer conjuntament per donar una resposta eficient a les necessitats que tenim com a entitats i a les que presenta la societat menorquina. El programa és el següent:

9:30 a 11h. Presentacions de les entitats participants. Un representant de cada entitat haurà de contestar breument a les tres preguntes que es formulen :

  • Quines necessitats heu detectat com a entitat per assolir els propòsits marcats.
  • Quines accions heu emprès per resoldre-les i quines us han funcionat i quines no.
  • Què esparau que aporti la col·laboració d’entitats en el marc del Fòrum ets-menorca.

El temps d’exposició per cada entitat serà uns 10min, que dependrà del número d’entitats participants.

11 a 13:30h. El tercer sector com a agent de canvi social. Xerrada a càrrec de Toni Codina, director general de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Parlarà del paper del tercer sector en la societat, dels reptes que tenim com a sector i l’experiència de la Taula d’Entitats. Posteriorment, ens dividirem en grups per reflexionar al voltant d’unes preguntes que se’ns plantejarà.

http://www.social.cat/opinions/autor/toni-codina-director-general-de-la-taula-dentitats-del-tercer-sector-social-de-catalunya-d

Toni Codina
Toni Codina, director general de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

13:30 a 15:30. Dinar. Cadascú ha de portar alguna cosa de menjar i beure per compartir.

15:30 a 18:30.Debat per establir les línies de treball-accions del Fòrum per a aquest any. Constarà de tres parts:

  • Explicació de l’anàlisi de partida i de les conclusions arribades en les jornades “Estratègies de les associacions per a un nou escenari” de l’any passat (podeu consultar les ressenyes a l’apartat “Jornades 2012”)
  • Avaluació de les accions desenvolupades aquest any pel Fòrum, plantejar noves propostes si és el cas, establir prioritats i definir les línies de treball del proper any.
  • Establir la manera d’organitzar-nos per dur-les a terme.

El Fòrum ets-menorca és un espai obert a totes les entitats sense ànim de lucre de l’illa. El Fòrum el fem entre tots i, com més sumem, més capaços serem de crear iniciatives de progrés per la nostra comunitat. Vos hi esperam!

localització son putxet

Deixa un comentari