Jornades d’Entitats de Menorca

Els passats dissabtes 3 d’octubre i 7 de novembre van tenir lloc les Jornades d’Entitats de Menorca, celebrades al Centre de Convencions des Mercadal i a Son Putxet respectivament. Convocades per al Fòrum d’Entitats del Tercer Sector de Menorca (Fòrum ETS Menorca), van aplegar l’encoratjadora xifra de 31 entitats no lucratives (ENL) de diferents àmbits de la nostra societat. La seva finalitat era consensuar un Pla Estratègic per al Fòrum ETS Menorca a fi de dotar-lo d’un projecte estable a mitjà termini.

I Jornada a Es Mercadal
I Jornada a Es Mercadal

El Pla Estratègic conté els objectius i les accions a dur a terme en els propers 5 anys i les línies mestres a nivell organitzatiu. En termes generals, el Pla pretén augmentar la vivesa del teixit associatiu, aconseguir espais efectius de participació ciutadana i de trobada amb les administracions públiques i promoure una societat basada en el bé comú. En el marc d’aquests tres finalitats que ens proposam assolir, vam decidir que durant l’any que ve començaríem a treballar les accions següents:

  1. Establir sinèrgies amb entitats educatives, centres educatius i administracions públiques per crear programes educatius estables sobre associacionisme i participació ciutadana.
  2. Quantificar la realitat associativa menorquina, des del punt de vista de la seva aportació en la societat, de l’estalvi que suposa per a les administracions públiques i de la representació social que té.
  3. Crear espais comunicatius que facilitin la cooperació entre ENL.
  4. Clarificar la tasca social del voluntariat per evitar situacions en les qual se’n faci un mal ús, així com promoure el seu reconeixement social.
  5. Detectar les raons per les quals els espais de participació ciutadana existents són insatisfactoris i realitzar un document propositiu que pugui incidir en la millora de l’efectivitat d’aquests espais.
II Jornada a Son Putxet
II Jornada a Son Putxet

Paral·lelament, s’iniciarà el procés de redacció d’uns estatuts per atorgar el Fòrum ETS Menorca d’una personalitat jurídica pròpia, segurament en forma d’associació. Esperam culminar aquest procés a principis del mes de juny.
Darrerament s’ha situat en la palestra pública la necessitat d’arribar a un acord social que assenti les bases del progrés a Menorca. Al lector no li farà falta que el convencem de la rellevància que ha tingut el teixit associatiu en la configuració aquella personalitat menorquina que estimam: la de l’ajuda a les víctimes de la injustícia social, la que omple de música teatres i carrers, la dels Casals de Joves, la de Camí de Cavalls… Aquesta llarga trajectòria del teixit associatiu, autèntic espai democràtic en la vida comunitària, ha de continuar existint per seguir creant la Menorca que estimam. I ens sembla, humilment, que el més intel·ligent és que les ENL col·laborem per fer front amb fortalesa els reptes de la societat actual.