Activitat comissions de treball del Fòrum (1er trimestre 2014)

A continuació us explicam les tasques que han fet els diferents grups de treball del Fòrum ETS Menorca en aquest trimestre de gener a març.

Grup d’organització interna

Hem acordat amb l’Ajuntament des Mercadal la celebració de la II Mostra d’Entitats de Menorca el dia 11 d’octubre a la plaça Pere Camps. Així que el proper trimestre tocarà prepar-la i, entitats sense ànim de lucre, prest rebreu la invitació per participar-hi! Però, abans, l’Ajuntament de Ciutadella organitza la fira d’entitats Sortim al Carrer, en la qual el Fòrum ETS Menorca disposarem d’una taula informativa.

També estem preparant un pla estratègic que proporcioni al Fòrum una línia de treball estable per als propers anys. Aquesta es discutirà i s’aprovarà en la trobada de novembre a Son Putxet.

Finalment, la iniciativa d’Iñaki Cucarella de crear un directori d’entitats avança i en uns mesos es farà la seva presentació.

Grup d’economia social

El grup motor d’economia social de Menorca en el qual participen entitats del Fòrum ETS Menorca ha aprovat participar en l’associació Mercat Social Illes Balears, essent Càritas Menorca i Entre pobles membres de la seva junta.  L’associació neix amb la voluntat de construir una xarxa social i econòmica entre les entitats i consumidors, per ajudar a articular
un nous tipus de mercat, que a més d’econòmic, tingui components de valors socials i ecològics, a més del foment del consum responsable.

Paral·lelament, es treballa per cercar noves activitats econòmiques sostenibles que generin ocupació i donin alternativa al model econòmic actual. La primera activitat amb la qual es treballa és la biomassa.

Grup d’educació no formal

Vam participar en les jornades de març de Menorca Edu 21, en concret en el grup de treball de la relació entre formació professional i sector productiu. En el següent document disposau del nostre punt de vista.

Proposta Fòrum de la relació FP i sector productiu

També estem preparant un curs de participació ciutadana que tindrà lloc en quatre sessions entre maig i juny. En breu disposareu de més informació.

Finalment, es va resoldre crear una escola de ciutadania l’estiu de 2015, amb l’objectiu de crear una experiència per a joves sobre la participació ciutadana. Per a la II Mostra d’Entitats de Menorca estem preparant un taller per definir l’experiència de manera participativa.

Grup de governança

S’està treballant en un proposta de model de subvencions públiques.

ELS GRUPS DE TREBALL SÓN OBERTS A TOTES LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE HI VULGUIN PARTICIPAR!