Les entitats constitueixen jurídicament el Fòrum ETS Menorca

El món associatiu funda una coordinadora de 2n nivell. Dissabte 30 d’abril va tenir lloc la fundació definitiva de la figura jurídica de segon nivell, és a dir, una associació d’associacions, que el món de les entitats menorquines demanava per coordinar i defensar millor allò que afecta el tercer sector i poder tenir així un major pes i presència en la vida ciutadana. Són entitats sense afany de lucre de tot tipus que abasten camps d’acció molt diversos.

Les 12 entitats que han constituït el Fòrum ETS Menorca són: Càritas, Creu Roja, Líthica, ONCE, Amics de la Mar, Cooperativa San Crispín, GOB, Fòrum 3r Mil•lenni, APAEM, A. Veïns des Castell, Fra Roger i Veterinaris sense Fronteres. Aquesta figura amb personalitat jurídica havia estat un debat permanent entre les entitats menorquines en els darrers anys, atès que hi havia dues tendències, una que apostava per funcionar com un col•lectiu més informal i que el pes oficial descansàs en cada associació i una altra tendència que creia convenient un ens de segon nivell des del qual tenir major capacitat per treballar per les associacions. Aquest darrer camí és el que ara han emprès, semblant a allò que les entitats han fet a altres territoris.

Els assistents van analitzar, esmenar i aprovar els estatuts que amb moltes setmanes d’anticipació la comissió d’organització interna havia remès a tots els col•lectius. Després van elegir una junta provisional que dirigirà fins a la celebració de l’assemblea general el proper mes d’octubre. La junta va quedar constituïda per Antoni Aguiló Taltavull de ( Fra Roger) com a president; Raquel Hernández Sosa (Càritas), vicepresidenta; Borja Pellejero Garriga (del Fòrum 3r Mil•lenni) com a secretari; Joan Josep Villalonga (ONCE) tresorer; Núria Llabrés Prat (Veterinaris sense Fronteres), vocal; i Iñaki Cucarella Pérez (GOB) vocal.