Manifest II Mostra Entitats Menorca Es Mercadal 2014

BENVINGUDA A LA II MOSTRA D’ENTITATS DE MENORCA

Bon dia,

Avui celebram la segona Mostra d’Entitats de Menorca, organitzada per les mateixes entitats, a través del Fòrum d’Entitats del Tercer Sector de Menorca. Aquesta mostra vol ser un espai anual de trobada entre les entitats de l’illa i la ciutadania, per posar en valor i reconèixer la feina que es realitza des de l’associacionisme per a millorar la societat en què vivim.

Menorca té un teixit associatiu molt ric. Aquí hi ha presents avui 36 entitats, i n’hi falten moltes. Les associacions estan formades per gent que, a peu de carrer, treballa per la gent, en multitud d’àmbits: assistència a persones en risc d’exclusió social, reivindicació dels drets fonamentals, cooperació, discapacitat, assistència a malalts, el foment de les arts, la cultura, la música, la preservació del patrimoni històric i etnològic, la millora de l’educació, el foment de l’economia solidària i el consum responsable, la preservació del patrimoni natural i els seus recursos, etc.

Les associacions coneixem de prop, i molt bé, els problemes de la gent dins els nostres àmbits de treball, i som claus en aportar solucions. Per tant hem de ser escoltades. Com a mínim com s’escolten les associacions empresarials, les patronals o els sindicats. Què passaria a Menorca si no existissin les associacions aquí presents treballant en totes aquestes línies que hem esmentat??? Qui es preocupa, més enllà de les seves forces, de la gent que queda sense recursos, o és rebutjada per aquesta societat dissenyada només per a “guanyadors”? Qui es preocupa de les persones discapacitades, persones diferents, que no encaixen en els estàndards, i per tant es tendeix a excloure d’aquesta societat? Qui es preocupa, en definitiva, de treballar per una societat inclusiva, solidària i justa??

Els problemes de la societat són problemes de tots i requereixen de la implicació de tots. No esperem que ens solucionin sempre les coses els altres, o des de dalt. Els problemes tractats de manera solidària ajuden al diàleg i vertebració de la societat, la tolerància i la bona convivència, i anul·len la corrupció.

Les associacions estan formades per persones mogudes per la inquietud de millorar la comunitat on vivim. Són espais de sociabilitat, on conèixer gent, intercanviar vivències, viure’n d’altres de noves i donen l’oportunitat d’ajudar als nostres conciutadans. L’experiència de participar en una associació és humanament molt enriquidora, tant pel que s’aporta com pel que es rep. Açò és cohesió social.

Les associacions serveixen per a canalitzar el debat i les inquietuds ciutadanes. Allò que no podem fer sols ho podem aconseguir posant-nos d’acord i treballant units. Per tant les associacions són una eina clau en una societat democràtica. Permeten a les persones individuals incidir en l’espai públic, en les coses de tots, aportant idees i treball. La democràcia és participació del poble, i no només anar a votar de tant en tant. Hem d’animar a la gent a participar en les associacions, no només amb aportacions econòmiques sinó, sobretot, implicant-s’hi personalment.

No podem permetre que els mercats, o aquests fantasmes que ningú sap qui són, dissenyin el funcionament de la societat, considerant-nos com a simples clients o mà d’obra i no com a persones. No podem permetre que es promoguin lleis i normatives que pretenen coartar el dret que tenim, en tant que ciutadans, a participar i a opinar en l’aportació de solucions als problemes de la societat.
Una societat amb un teixit associatiu fort i independent és una societat forta i plena d’idees i sortides per a superar qualsevol crisi, quan la política falla i l’economia s’oblida de la solidaritat. La implicació personal de la gent en els problemes de tots és la millor garantia d’avançar cap un futur viable, just i solidari.

L’associacionisme és divers, en àmbits i estructures, però ens uneix el fet de ser ciutadans organitzats, sense afany de lucre, per aconseguir una societat millor des de les causes concretes que perseguim. I ens sembla que enfortir la relació entre les entitats serà beneficiós per a tots, perquè podem aprendre uns dels altres, perquè sumant esforços podem arribar més enfora amb els nostres propòsits, i ser més eficients amb el valuós patrimoni que aportam a la vida de Menorca.

Volem acabar animant-vos a participar com entitats en el Fòrum d’Entitats del Tercer Sector de Menorca, per aconseguir precisament aquest enfortiment de la relació entre les associacions. Just d’aquí un mes hi ha organitzada una jornada de feina on hi estau totes les associacions convidades.

Finalment, volem agrair la col·laboració de l’Ajuntament des Mercadal en l’organització d’aquesta mostra, a les pastisseries que ens han ajudat en la xocolatada que hi haurà avui fosquet, Can Marc, Can Pedro, Lluís Febrer, Los Claveles i Tres Pans; i sobretot a tots voltros per ser aquí, i a totes les persones que durant aquesta jornada realitzaran activitats dalt aquest escenari. Gràcies a tots per participar!

Ànims i endavant!