Més de 40 persones treballadores del sector públic illenc reben formació en contractació pública responsable

El Fòrum ETS Menorca ha organitzat un taller formatiu sobre contractació pública responsable, en el que han participat més de 40 persones treballadores a diferents institucions públiques de Menorca i Balears.

La formació, que ha estat possible gràcies al suport del Departament d’Ocupació, Habitatge i Cooperació Local del Consell Insular de Menorca, ha abordat, des d’una visió pràctica i resolutiva, fins quin punt la contractació pública és, de facto, una eina de transformació social, i com les institucions licitadores poden i han d’organitzar-ho des d’aquesta perspectiva.

El formador, Santiago Lesmes Zabalegui, és consultor especialitzat en clàusules socials, transparència, contractació pública responsable, discapacitat i inserció; i autor, entre molts d’altres manuals i publicacions, de la Guia pràctica d’aplicació de la instrucció de clàusules socials i ambientals del Consell Insular de Menorca.

Des del Fòrum ETS Menorca es treballa per a aconseguir una Menorca més solidària, unida i participativa on, en definitiva, es garanteixi el benestar per a tothom. En aquest sentit, la normativa envers la contractació pública responsable, recollida a la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, és quelcom que ha de prendre rellevància de forma urgent. La legislació actual no només permet sinó que insta a què es considerin i es puntuïn clàusules socials i ambientals.

Deixa un comentari