Propostes del Fòrum a les eleccions (2003, 2011)

participacio ciutadana

El Fòrum d’ONG ha aprofitat en algunes ocasions la celebració d’eleccions per fer arribar les nostres propostes als partits polítics per intentar incidir en els seus programes electorals. Mentre que a les eleccions de 2003 es van presentar propostes en relació als diversos àmbits de l’acció municipal i autonòmica -cultura, economia, medi ambient, equitat social i democràcia-, en les de 2011 es centren en la participació ciutadana i les associacions.