Organització


El Fòrum ETS Menorca es regeix pels següents documents:

Estatuts Fòrum ETS Menorca

Reglament de Règim Intern

Codi Ètic

Pla Estratègic

Pla comunicació Fòrum 2017-2020

Assemblea General

Un cop a l’any es convoca una assemblea oberta per avaluar les accions dutes a terme al llarg de l’any i determinar les accions a realitzar per al proper. Les decisions es prenen de manera consensuada. Només en casos excepcionals es pot sotmetre a votació, en la qual cada entitat adherida té un vot.

Junta Directiva

La Junta Directiva regeix, administra i representa el Fòrum ETS Menorca.  Està formada per:

  • President: Antoni Aguiló Taltavull, Fra Roger Gastronomia i Cultura
  • Vicepresidenta: Raquel Hernández Sosa, Càritas Menorca
  • Secretària: Núria Llabrés, Justícia Alimentària
  • Tresorer: Rafael Oliver, Amics de la Mar de Menorca
  • Vocal: Borja Rodríguez, ONCE
  • Vocal: Cristòfol Mascaró, GOB Menorca
  • Vocal: Anton Soler, Som Energia
Share