Presentació


Qui

Entitats. Hi participen entitats del tercer sector de la societat menorquina, és a dir, entitats sense ànim de lucre i no governamentals que pertanyen a diferents àmbits d’actuació: sanitari, educatiu, social, ambiental, cooperació…

Obert. Tota entitats interessada pot participar al Fòrum ETS Menorca, sempre que sigui sense ànim de lucre i no governamental. S’hi poden integrar en qualsevol moment amb l’acord previ de la Junta Directiva i rectificada per l’assemblea i participar en la mesura de les seves possiblitats i interessos.

Finalitats

Xarxa. Un dels principis del Fòrum ETS Menorca és que cal posar en contacte i aliar les diferents entitats del tercer sector de Menorca per tal de sumar esforços i generar un tasca cooperativa que enforteixi cadascuna de les entitats i una acció conjunta.

Enfortiment. L’objectius que es persegueix és l’enfortiment del teixit associatiu de Menorca a fi de tenir capacitat d’incidir en el devenir de la societat menorquina, tant en la vida pública com a canal d’expressió de les demandes de la ciutadania.

Transformació social. La finalitat darrera del Fòrum ETS Menorca és contribuir a una transformació social de Menorca i aconseguir una societat millor a partir de les demandes i necessitats expressades per la ciutadania organitzada democràticament.

Funcionament

Participació. El sentit del Fòrum ETS Menorca es basa en la participació de les entitats en l’assemblea i en els diferents grups de treball..

Share