Representació del teixit associatiu

Per enfortir el teixit associatiu és imprescindible el reconeixement de la seva tasca, tant per part de les administracions públiques com per part del conjunt de la societat. Des del Fòrum ETS Menorca fem feina per visibilitzar el Tercer Sector i fer-li d’altaveu, amb campanyes de sensibilització i conscienciació col·lectiva, guanyant representativitat en els espais socials i econòmics de decisió i fomentant el diàleg amb els poders públics, no només perquè recolzin la feina associativa, sinó també perquè les mateixes administracions integrin els seus valors en el dia a dia i en totes les normatives. L’objectiu és doble:
  • Guanyar capacitat d’incidència i escampar els valors del Tercer Sector.
  • Garantir que el teixit associatiu té la consideració que es mereix en tant que motor d’una societat més justa, més equitativa, més solidària i ambientalment més sostenible.
I tot, en un marc de feina, reflexió i interrelació entre entitats.

Ens ajudeu?

Per guanyar representativitat i capacitat propositiva, el Fòrum ETS Menorca necessita créixer i per això és important que si la teva entitat comparteix aquests objectius, s’adhereixi formalment al Fòrum.