Taller participatiu “Pla per a les Associacions de Menorca”

Gran part de la personalitat de la Menorca actual és el fruit de l’acció dels seus ciutadans. I la força dels individus que ha acabat essent determinat ha estat la que s’ha sumat a la de molts altres i normalment al llarg de períodes prou llargs. No oblidem que les institucions polítiques autonòmiques són molt tendres i que més que subjectes en el caràcter de Menorca en són conseqüència. Gran part del que valor de Menorca ha brotat de l’acció compromesa i desinteressada de la seva gent. Les associacions culturals, les educatives, les assistencials, les d’oci, les econòmiques, totes elles han creat, divulgat, defensat, innovat, conservat, allò que forma part de la condició de menorquins.

Taller participatiu per a l'elaboració del Pla.
Taller participatiu per a l’elaboració del Pla.

Ens consta nomenar associacions que han estat fonamentals en tants i tants camps perquè segur que cauríem en el greuge d’oblidar-ne tantes d’altres també transcendentals. Però només a tall d’exemple permeteu-nos al·ludir al valor de Menorca com espai mediambiental i al protagonisme que hi han tingut les associacions de caràcter ecologista, de les quals les institucions en van recollir les iniciatives. Cal esmentar el que han fet les associacions de pares i mares i algunes altres dels centres educatius per situar la tasca i els serveis escolars per damunt de molts altres llocs amb més mitjans. El teixit productiu de petites i mitjanes empreses va trobar un excel·lent company de viatge en les associacions empresarials. La qualitat de vida que han atorgat als menorquins les associacions de caire assistencial serà impagable per sempre més, no menystinguem que ho han fet des de molt abans que comptéssim amb grans pressupostos de serveis socials com els que avui gaudim. No podem deixar de subratllar l’excel·lent labor de les associacions culturals que han divulgat les noves idees i han ajudat a innovar en aspectes sociomunitaris que han aportat progrés als nostres pobles.

Quin benestar i quina idiosincràsia menorquina hauríem aconseguit sense l’acció de generacions i generacions de menorquins treballant i lluitant en les associacions per millorar la nostra circumstància vital? Cadascú de nosaltres podria fer una llista llarga de les entitats de cada poble que s’han avançat al seu temps. Que han estat un excel·lent complement al seu ajuntament. Que l’han substituït molts cops. Que han ofert oportunitats, possibilitats i grans dosis de felicitat als seus ciutadans, en un o en un altre camp de l’entorn vital, des de l’esport a l’acompanyament en la malaltia.

Pla d'Associacions

No oblidem a Ortega i Gasset: som el que la circumstància ens fa, i si no salvam la circumstància no ens salvam a nosaltres. I nosaltres hi afegim que la circumstància se salva amb l’acció conjunta que mira més enllà de períodes electorals.

El desig és que l’acció associativa a Menorca sigui una activitat d’alt valor afegit, tant per a la societat a qui va dirigida, com per als voluntaris i les organitzacions i que ajudi a construir una societat participativa, solidària i unida.

El voluntariat a Menorca, tot i ser molt ric en participació i diversitat d’accions i organitzacions, segueix sense culminar un procés d’articulació sòlid i està mancat d’una identitat social clara; es composa d’un extens arxipèlag d’organitzacions que tenen una base d’afiliació molt específic i un àmbit d’actuació local, que són autònomes i independents, i que en freqüència desconeixen la resta d’identitats. Existeix un perill real d’aïllament. El Pla Estratègic ha de ser un instrument capaç de conduir les organitzacions i els voluntaris en la direcció que ells mateixos vulguin.

Aina Tejero Orfila

DESCARREGAR EL DOCUMENT COMPLET DEL TALLER DE PARTICIPACIÓ PLÀ PER A LES ASSOCIACIONS DE MENORCA