Valoració del cicle de formació a associacions

Des del Fòrum ETS Menorca fem una valoració positiva del cicle de formacions per a associacions impartit per la nostra entitat, en el marc del programa “Ciutadella Ciutat Educadora” de l’Ajuntament de Ciutadella. El cicle ha consistit en un primer curs de xarxes socials i comunicació i en un segon d’organització interna i protecció de dades, ambdós de 4 hores de durada repartides en dues sessions, en els quals hi ha assistit un total de 14 entitats.

El primer curs, impartit per Ráquel Hernández (tècnica de sensibilització de Càritas) i Antoni Aguiló (ex gerent de la Cooperativa San Crispín i actual membre de Fra Roger Gastronomia), es donà a conèixer la manera d’aprofitar les diferents eines de comunicació existents a Internet i de fer difusió de les activitats que organitzam a través dels mitjans de comunicació. En la darrera hora del curs, també s’introduí el tema de parlar en públic, pel qual comptarem amb la participació de l’especialista Alejandro Blanco.

El segon curs, impartit per Núria Llabrés (delegada de VSF a les Illes Balears i tècnica del GOB en l’àrea de Custòdia Agrària), Cristòfol Mascaró (coordinador del GOB) i Juanjo Villalonga (director de la ONCE a Menorca), consistí en compartir i reflexionar sobre les eines que diposam per gestionar amb eficàcia l’organització de les associacions. En la darrera hora del curs també s’introduí el tema de la protecció de dades, un tema important sovint desconegut per les associacions.

Del qüestionari de valoració que es va passar als assistents, destacam que el 75% han trobat que els continguts s’han adaptat a les seves expectatives, i per sobre del 85% que l’estructura del curs ha estat adequada i que els talleristes han transmès de manera clara i amena els continguts. Així, gairebé tots els assistents consideren que han sortit de la formació amb algunes idees per aplicar-les de manera pràctica a les seves entitats, que és la finalitat principal que persegueixen les nostres formacions.

Una feblesa que diferents assistents han coincidit a detectar és que no s’ha pogut enfocar el contingut a les seves necessitats per la diversitat i diferències de les entitats presents. En canvi, altres han considerat la diversitat com una fortalesa, pel fet de poder compartir i comparar experiències. També apuntar que, pel fet de ser un curs bàsic, ha fet que la majoria dels assistents no hi trobessin continguts nous per aprendre. No obstant això, sí que ha servit per refrescar conceptes i procediments, o reflexionar sobre allò que es fa bé i allò que es pot corregir. L’única excepció és el tema de la llei de protecció de dades, del qual s’ha demanat aprofundir-hi més en properes formacions. En general, es valora positivament el bon ambient creat i el bon fer dels talleristes.

Per acabar, volem agrair a l’Ajuntament de Ciutadella per l’organització d’aquest cicle de formacions i la participació de les entitats assistents. Esperam que el curs hagi resultat útil per millorar la incidència de les associacions, i des del Fòrum ETS Menorca mantenim el nostre compromís de continuar amb aquesta tasca.